Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Kontrakt Samorządowy

Prezentujemy Państwu projekty realizowane z "Kontraktu Samorządowego" w mieście Szczecinek.

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

Głównym celem projektu jest ograniczenie wydatków Miasta na oświetlenie dróg i ulic poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia, pozwalających na radykalne obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń przy jednoczesnej poprawie jakości i standardu oświetlenia, mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek

Celem głównym projektu jest zmiana w mobilności miejskiej prowadząca do zmniejszenia CO2 poprzez ograniczenie ruchu drogowego w mieście Szczecinek. Celem szczegółowym jest uzupełnienie sieci dróg rowerowych, które spowodują zmianę środka

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku

Projekt zakłada wykonanie oraz posadowienie 26 szt. urządzeń wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej DSIP na nowych wiatach przystankowych. Inwestycja ma na celu poprawę, jakości i funkcjonalności obsługi ruchu pasażerskiego na terenie miasta Szczecinek

Czytaj dalej Czytaj dalej