Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku

Wartość projektu: 1 836 550,00 zł Wysokość dofinansowania: 1 530 000,00 zł

Opis projektu

Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0003/16-00 "Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku"

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Wartość projektu

1 836 550,00 zł

Wysokość dofinansowania

1 530 000,00 zł

Okres realizacji:

od 15-05-2017 do 31-12-2018

Krótki opis

Projekt „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku” zakłada wykonanie oraz posadowienie 26 szt. Urządzeń wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej DSIP na nowych wiatach przystankowych. Inwestycja ma na celu poprawę, jakości i funkcjonalności obsługi ruchu pasażerskiego na terenie miasta Szczecinek. Na podstawie kryterium wielkości ruchu pasażerskiego i lokalizacji wybrano 26 przystanków autobusowych na terenie miasta w celu wyposażenia w systemy dynamicznej informacji pasażerskiej - DSIP. Dla wytypowanych przystanków wyodrębniono pięć typów wiat opartych na tym samym schemacie funkcjonalnym i wizualnym w zależności od ilości osób oczekujących, możliwości realizacyjnych, szerokości chodników, odległości od pasów ruch pojazdów i innych lokalnych uwarunkowań. Obiekt małej architektury miejskiej zaprojektowany, jako osłona dla pasażerów przebywających na przystankach autobusowych przed opadami atmosferycznymi i podmuchami wiatru, z utwardzonym chodnikiem z kostki brukowej, posadowiony za pomocą betonowych fundamentów punktowych z godłem miasta Szczecinek

 

Projekty / Aktualności

Umowa na na dostawę autobusów elektrycznych została podpisana

W połowie listopada Komunikacja Miejska rozstrzygnęła przetarg na dostawę 10 autobusów elektrycznych i 10 ładowarek. Jedynym startującym w przetargu było konsorcjum firm Ursus Bus i Ursus

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj

Miasto ogłosiło przetarg na Projekt RPZP.02.04.00-32-0003/16 „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w formule "zaprojektuj i wykonaj"

Czytaj dalej Czytaj dalej