Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Miejskie Jednostki Organizacyjne

Prezentujemy Państwu projekty realizowane przez "Miejskie Jednostki Organizacyjne" w mieście Szczecinek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W celu poprawy warunków pracy i obsługi klientów ośrodka projekt zakłada prace remontowo adaptacyjne i zakup wyposażenia części pomieszczeń ośrodka. Ponadto ze środków Projektu zostaną sfinansowane usługi superwizji oraz konsultacji specjalistycznych dla pracowników w sprawach klientów MOPS.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Gimnazjum nr 1 ERASMUS+

Projekt realizuje pięciu partnerów z Polski, Czech, Turcji, Hiszpanii, Włochy. Wspólpraca dotyczy wymiany informacji o odnawialnych źródłach energii ze wskazaniem na energię słoneczną.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Gimnazjum nr 1 - Kursy językowe EFS

Projekt obejmuje 18 mobilności. Są to wyjazdy na kursy językowe jedno lub dwutygodniowe do Francji , Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Austrii i na Maltę. Są to kursy podnoszące znajomość języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego dla nauczycieli.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Gimnazjum nr 1 Erasmus+ 3

Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących absencji uczniów oraz wczesnego kończenia edukacji mająca zaowocować stworzeniem szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Czytaj dalej Czytaj dalej