Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Projekty Konkursowe

Prezentujemy Państwu "Projekty Konkursowe" realizowane w mieście Szczecinek.

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko.

Celem nadrzędnym, jakiemu służyć ma realizacja przedmiotowej inwestycji jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Wpływ na osiągnięcie przez region celu nadrzędnego mieć będzie realizacja

Czytaj dalej Czytaj dalej

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku.

Nowa sala gimnastyczna zlokalizowana będzie przy ul. Kopernika 18, przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego.

Czytaj dalej Czytaj dalej