Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Wartość projektu: 3 600 783,89 PLN Wysokość dofinansowania: 2 126 996,40 PLN

Opis projektu - Beneficjent Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie w 10 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną dodatkowo półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Nazwa i numer projektu

POIS.02.02.00-32-0002/16 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. 

Wartość całkowita projektu - 16 482 411,25 PLN

w tym dla Szczecinka

3 600 783,89 PLN

Wysokość dofinansowania dla Szczecinka

2 126 996,40 PLN

Okres realizacji

01.01.2016 r.  – 31.12.2019 r.

Krótki opis

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Szczecinka. Zaprojektowanie, wykonanie i oddanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemnościach: od 3 m3 do 5 m3 pojemników wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż półpodziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w następującym zakresie:

1)    Pojemniki na metale i tworzywa sztuczne w następującej ilości:

a) pojemniki 3 m3: 22 szt., b) pojemniki 5 m3: 50 szt.,

2)    Pojemniki na szkło w następującej ilości:

a) pojemniki od 1,2 m3 do 1,5 m3: 14 szt., b) pojemniki 3 m3 :   55 szt.,

3)    Pojemniki na papier w następującej ilości:

a) pojemniki 3 m3: 19 szt., b) pojemniki 5 m3: 53 szt.,

4)    Pojemniki na zmieszane odpady komunalne w następującej ilości:

a) pojemniki 3 m3: 19 szt., b) pojemniki 5 m3: 29 szt.

5)    Pojemniki na odpady biodegradowalne w następującej ilości:

a) pojemniki od 1,2 m3 do 1,5 m3: 70 szt.,

6)    Pojemniki na zużyte baterie (pojemnik ok. 15 dm3): 70 szt.

 

 

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej