Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

„Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”

Wartość projektu: 2 400 048,90 zł Wysokość dofinansowania: 1 768 327,58 zł

Opis projektu

Nazwa i numer projektu:

RPZP.02.07.00-32-A001/16 „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych

Wartość projektu:

2 400 048,90 zł

Wysokość dofinansowania:

1 768 327,58 zł

Okres realizacji:

od 2017 do 31.12.2019 r.

Krótki opis: 
Przedmiotem wniosku jest termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych  należących do Miasta Szczecinek:

  • ul. Winniczna 18, 20, 22, 28, 30;
  • ul. Emilii Plater; 15
  • ul. Armii Krajowej 17

Planowany zakres prac w budynkach:

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi; Ocieplenie dachów z wymianą pokrycia; Ocieplenie stropów; Wymiana starych okien na nowe; Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, ocieplone; Modernizacja instalacji C.O. - demontaż obecnych indywidualnych ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej. Instalacja doprowadzona do poszczególnych lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła; Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej na częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice); Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, o mocy nie większej niż 40kW;  

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej