Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Wartość projektu: 17 667 657,30 PLN Wysokość dofinansowania: 13 820 353,04 PLN

Opis projektu:

Beneficjent – lider projektu Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe, lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki. 

Nazwa i numer projektu:

POIS.02.05.00-00-0125/16 „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 17 667 657,30 PLN,

w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 16 259 238,88 PLN,

wkład funduszy UE 85% wynosi 13 820 353,04 PLN.

Okres realizacji:

od 13-11-2017 do 31-12-2020

Krótki opis:

Do realizacji w Szczecinku wytypowano dwa zadania:

  • Zagospodarowanie Strefy Aktywnego Wypoczynku - Projekt zagospodarowania terenu obejmuje uzupełnienie dotychczasowego zagospodarowania terenu strefy aktywnego wypoczynku o zieleń, głównie wysoką (drzewa liściaste) lecz także średnią (krzewy) i niską (rośliny zielne - byliny). Ze względu na przeznaczenie terenu – strefa aktywnego wypoczynku jest miejscem wypoczynku i rozrywki czynnej zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób starszych – projektuje się głównie zieleń wysoką.

  • Wykonanie prac związanych z odnowieniem i tworzeniem klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Projekt zakłada zachowanie wielogatunkowego składu istniejącego siedliska, w którym poszczególne gatunki zachowają naturalną wielopiętrową strukturę lasu. Wykonane zostaną dodatkowe nasadzenia gatunkami rodzimymi lub współgrającymi z rodzimymi gatunkami, tak by stworzyć atrakcyjne warunki dla miejscowych ptaków, owadów i drobnych ssaków.

Wartość planowanych zadań w Szczecinku - 303 284,50 zł

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej